This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Konzul

 

Konzul

Davide BRADANINI

Rođen je u Caracasu (Venezuela) 13. siječnja 1983. Diplomirao je međunarodne i diplomatske znanosti 2008. godine na Sveučilištu u Bolonji.

Na Europskom kolegiju (College of Europe) u Bruggeu (Belgija) 2012. godine stekao je "Master in European Political and Administrative Studies". Iste je godine obranio doktorat iz političkih znanosti na IMT-u u gradu Lucca.

Diplomatsku karijeru započeo je 2013. u Generalnoj direkciji za Europsku uniju talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje (osobito u Odjelu za područja Jadrana i Balkana) i u stalnoj misiji Republike Italije pri Ujedinjenim narodima u Rimu. Od 7. siječnja 2020. obnaša dužnost Generalnog konzula Italije u Generalom konzulatu Italije u Rijeci, koji je teritorijalno nadležan za Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i za četiri dalmatinske županije.

Oženjen je i ima jedno dijete.


13